شادیهای مذهبی

طراحی و فروش ملزومات جشن ها 🎊 و شادی های مذهبی 🎉🕋🎈⬇️ جشن عبادت 📿، میلاد ائمه💚و … به همراه ایده ها💡و آموزش های برگزاری جشنهای مذهبی 🎈

خیمه نماز جشن تکلیف

در جشن تکلیف دخترتون می تونید یه خیمه نماز به عنوان جایگاه نماز داشته باشید، این خیمه نماز بدون نیاز به اتصال به سقف هست و‌ زیبایی جشنتون رو دو چندان می کنه ✨

برای اجاره این خیمه نماز تماس بگیرید

۰۹۱۲۲۵۸۲۸۱۱