آرشیو برچسب ها: ۹ ساله هستم من

شعر «۹ ساله هستم من»

من غنچه ای بودم
یک غنــچه خوشرو

حالا گـــلی هستم
یک نوگــل خوشبو

من بچـــه ای بودم
حالا بــــــزرگم من

حجاب به سر دارم
زیرا بـــــــزرگم من

نــُه ساله هستم من
بــر مـــن مبارکباد

گوید خــــــدای من
با من ســـخن دیگر

گردیـــده از امروز
او آشنـــــــــای من

من بنــده اش هستم
او هم خــــدای من

نه ساله هستم من
بر من مبارکباد

ای آفــریــنــنــده
ای خــالـق یکــــتا

من را بــه راه راست
تـــو آشنا فرما

🎉🎈🎉🎈🎉
@ShadihayeMazhabi_ir