آرشیو برچسب ها: چادر

چاپ برگه رنگ آمیزی 🎨 برای سرگرم کردن بچه ها تو مراسم جشن عبادت

می تونید این تصویر رو چاپ کنید 🖨 و تو جشن عبادت به مهمونهای کوچولو هدیه بدید تا همونجا رنگ کنن 🎨 و سرگرم باشن 😊

رنگ آمیزی جشن عبادت

شعر «چادر نماز»

بوی بهار دارد
چادرنماز مادر
در دستهای او هست
یک جانماز دیگر
✨✨✨✨✨✨✨
صدها ستاره امشب
مهمان خانه ماست
امشب تمام خانه
در انتظار فرداست
✨✨✨✨✨✨✨
پرشور و شاد همچون
پروانه می پرم من
چون تا طلوع خورشید
نه ساله ای شدم من
🎉🎈🎉🎈🎉
@ShadihayeMazhabi_ir