آرشیو برچسب ها: چادر نماز

شعر «با چادر سفیدش پروانه میزند پر»

با چادر سفیدش،🌟
پروانه پر می زند پر،✨
خوشحال می نشیند،😄
بر جانماز مادر،👩🏻

مادر خریده امروز،🛍
چادر نماز او را،✨
سجاده ای که دارد،📿
گل های سرخ و زیبا،🌹

با شمع و دسته ای گل،💐
بابا خریده قرآن،📖
بوی گلاب دارد،😌
جلد طلایی آن،💛

تا آسمان آبی،🌈
پروانه می پرد شاد، 😄
جشن عبادت اوست،😇
به به! مبارکش باد. 👏🏻

شعر «چادر نماز»

بوی بهار دارد
چادرنماز مادر
در دستهای او هست
یک جانماز دیگر
✨✨✨✨✨✨✨
صدها ستاره امشب
مهمان خانه ماست
امشب تمام خانه
در انتظار فرداست
✨✨✨✨✨✨✨
پرشور و شاد همچون
پروانه می پرم من
چون تا طلوع خورشید
نه ساله ای شدم من
🎉🎈🎉🎈🎉
@ShadihayeMazhabi_ir