اجرای تخصصی مراسم جشن عبادت

🎉اجرای تخصصی مراسم جشن عبادت🎉 مولودی خوانی ، شعرهای جشن عبادت ، بازی و مسابقه ، اجرای مراسم ویژه مکلف ، راه بندگی با همراهی دو فرشته رقیب و عتید 😍😍😍 ۰۹۱۲۲۵۸۲۸۱۱۰۹۱۰۴۵۴۶۲۳۶