آهنگ تولد مبارک مذهبی کودکانه

آهنگ های برنامه «تو هدیه خدایی» از شبکه پویا که مضامین مذهبی دارند برای پخش تو تولدهای بچه ها مناسب هستن بارون ریزه میزه \ کوچولوی ما عزیزهروی سرش می باره \ بارون نقل و پولکتولدش مبارکاتل متل پرنده \ باباش داره می خندهنشسته پیش مامان \ این گل ناز کوچکتولدش مبارکخدای مهربونم \ خدای … ادامه

شعر و آهنگ جشن نماز

دوباره عطر اذان پیچید 🌸 فضای کوچه معطر شد میان خانه ی ما انگار 🌸 فرشته چند برابر شد اذان اشاره مسجدهاست 🌸 به آسمان چراغانی اذان پیام خداوند است 🌸 برای دعوت مهمانی مناره ها همه گل کردند 🌸 به هر محله بهار آمد وضو بگیر و مهیا شو 🌸 دوباره وقت قرار آمد

آهنگ 🎼 «گل باغ بهشت»

آهنگ 🎼 آرام و دلنشین “گل باغ بهشتم” مناسب برای پخش کردن در جشن عبادت 😇🕋📿 دانلود سرود «گل باغ بهشت» متن سرود: من گل باغ بهشتم من پرستویی رهایم پاک پاکم چون فرشته بنده خوب خدایم 🌺🌹🌸 چشمهایم مثل چشمه قلب من مانند دریا روح سبزم پرطراوت مهربان و پاک و پویا 🌺🌹🌸 می … ادامه

شعر «با چادر سفیدش پروانه میزند پر»

با چادر سفیدش،⭐️
پروانه پر می زند پر،✨
خوشحال می نشیند،😄
بر جانماز مادر،👩🏻
مادر خریده امروز،🛍
چادر نماز او را،✨
سجاده ای که دارد،📿
گل های سرخ و زیبا،🌹

شعر «به سن تکلیف رسیده ام من»

به سن تکلیف 🌺
رسیده ام من 🌺
به شکر خدا 🌺
فهمیده ام من 🌺
خوشا به حالم 🌺
با این سعادت 🌺
می گیرم امسال 🌺
جشن عبادت 🌺
عبادت من 🌺
چه دلنشین است 🌺

شعر «چادر نماز»

بوی بهار دارد💛
چادرنماز مادر💛
در دستهای او هست💛
یک جانماز دیگر
✨✨
صدها ستاره امشب 💛
مهمان خانه ماست💛
امشب تمام خانه💛
در انتظار فرداست
✨✨

شعر «۹ ساله هستم من»

من غنچه ای بودم 🌺 یک غنــچه خوشرو 🏵 حالا گـــلی هستم 🌺 یک نوگــل خوشبو 🏵 من بچـــه ای بودم 🌺 حالا بــــــزرگم من