آهنگ 🎼 «شده ام ۹ ساله»

آهنگ 🎼 آرام و دلنشین “شده ام ۹ ساله”
مناسب برای پخش کردن در جشن عبادت 😇🕋📿

دانلود آهنگ “شده ام ۹ ساله”

متن سرود:
شده ام نه ساله
جشن تکلیف من است
جا نماز و چادر
همه در کیف من است
🌺🌹🌸
دین من اسلام است
من مسلمان هستم
می رسد صوت اذان
شاد و خندان هستم
🌺🌹🌸
چادری داده به من
هدیه ای مادر من
مثل تاجی از گل
چادرم بر سر من
🌺🌹🌸
شده ام نه ساله
بعد از این خوشحالم
چون فرشته شده است
دست هایم، بالم
🌺🌹🌸
می پرم رو به خدا
لحظه ی سبز نماز
پنج نوبت هر روز
می کنم راز و نیاز
🌺🌹🌸
مثل گل می شکفم
باز در سایه دین
ای خدا! شکر! شدم
زود همسایه ی دین
🌺🌹🌸
شاعر: عباس علی سپاهی یونسی
آهنگ ساز: ناصر فلاحی
منبع: سایت تبیان

23 دیدگاه دربارهٔ «آهنگ 🎼 «شده ام ۹ ساله»»

دیدگاهتان را بنویسید